Regulament oficial pentru public

REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE LA SPECTACOLELE ȘI EVENIMENTELE TEATRULUI  ALEXANDRU DAVILA


           Teatrul ALEXANDRU DAVILA PITEȘTI supune atenției publicului următoarele reguli de bază, obligatorii pentru toate persoanele care participă la spectacolele şi evenimentele teatrului:

 • Prin participarea la spectacolele și evenimentele Teatrului Alexandru Davila, spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament, pe tot parcursul prezenței în spațiile teatrului. În caz de nerespectare a acestor reguli, teatrul își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea acestora de la evenimentele desfășurate în sălile și spațiile teatrului, fără a avea obligația de a restitui contravaloarea biletului.
 • Accesul publicului la spectacolele Teatrului Alexandru Davila se face pe baza biletelor sau a invitațiilor. Acestea pot fi achiziționate de la Agenția Teatrală (str. Victoriei nr. 9) sau online pe www.mystage.ro, în limita locurilor disponibile.
 • Locul în sala de spectacol este garantat doar prin cumpărarea biletului.
 • Dupa începerea reprezentațiilor accesul în sala este STRICT INTERZIS!!! Biletele își pierd valabilitatea și NU pot fi returnate sau schimbate pentru alte reprezentații.
 • Biletele sunt valide doar în momentul în care au fost emise deTeatrul Alexandru Davila sau agenții autorizaț
 • Biletele achiziționate nu se pot returna decât în cazuri excepționale (anularea sau reprogramarea spectacolului la o dată ulterioară, decalarea orei de începere a reprezentației sau înlocuirea spectacolului).
 • În situația anulării sau reprogramării spectacolului în caz de forță majoră sau de caz fortuit, biletele achiziționate nu se pot returna iar organizatorul nu va returna contravaloarea acestora.
 • În cazul returului biletelor, Teatrul Alexandru Davila va returna contravaloarea biletelor prin aceeași metodă prin care au fost achiziționate (tranzacție online și, respectiv, numerar la casa de bilete).
 • Teatrul Alexandru Davilaîți rezervă dreptul de a limita numărul locurilor ce pot fi achiziționate de o singura persoana pentru anumite producții și evenimente speciale.
 • Teatrul Alexandru Davilaîși rezervă dreptul de a face unele modificări în producțiile prezentate, modificări uneori independente de voința noastră (schimbarea unor actori din distribuție, modificarea decorului sau a costumelor, etc.).
 • Aceste modificări nu dau dreptul spectatorilor să solicite contravaloarea biletelor sau schimbarea acestora cu unele pentru o reprezentație urmă
 • Vă rugăm să verificați biletele cu atenție în momentul achiziționă Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.
 • Este interzisă revânzarea biletelor pentru profit sau câștig comercial.
 • Teatrul Alexandru Davila are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor, noile informații fiind anunțate prin mijloace de comunicare specifice.
 • Biletul nu poate fi dat ca premiu în cadrul niciunui concurs fără acordul prealabil al organizatorului de spectacol.
 • Promoterul își rezervă dreptul de a interzice accesul dacă derularea evenimentului a început.
 • Biletul își pierde valabilitatea după ce cumpăratorul/spectatorul părăsește locația evenimentului.
 • Biletele care au fost achiziționate prin mystage.ro nu se vor primi către retur la casa de bilete. Ele se vor trimite către retur la site -ul de achiziție.

FACILITĂȚI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

 • Teatrul Alexandru Davila pune la dispoziție locuri pentru copiii cu handicap (în limita restricțiilor de vârstă impuse de eveniment) și pentru adulții cu handicap grav și accentuat. Intrarea acestora se face gratuit, pe baza unor bilete onorifice emise la casierie, în limita locurilor disponibile. Biletele pentru persoanele cu handicap pot fi achiziționate exclusiv pe baza documentelor justificative.

 RESTRICȚII DE VÂRSTĂ

 • Anumite producții ale Teatrului Alexandru Davila pot conține mesaje nerecomandate unui anumit segment de vârstă, caz în care acest avertisment este menționat pe afișul producției respective, pe afișul lunar sau pe website-ul oficial al instituției. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul în sala de spectacol pentru categoriile de vârstă care fac obiectul acestui mesaj.

ACCESUL ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

 • Accesul în sala de spectacol se face numai pe baza biletului de intrare, acesta fiind obligatoriu   pentru fiecare persoană, indiferent de vârstă (respectând limitele impuse) sau locul pe care îl ocupă.
 • ACCESUL PUBLICULUI, DUPĂ ORA DE ÎNCEPERE A SPECTACOLULUI, NU ESTE PERMIS, cu excepția spectacolelor cu pauză (în cazul acestora, accesul poate fi făcut pe durata pauzei).
 • Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sau la o reprezentație ulterioară.
 • Pentru confortul spectatorilor, Teatrul Alexandru Davila recomandă folosirea garderobei, serviciu care este pus la dispoziție gratuit.

 PREZENȚA ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

 • Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să mențină ordinea publică și standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate și de siguranță anti-incendiu și să se conformeze ordinelor și regulamentelor Teatrului Alexandru Davila şi/sau ale organelor de drept.
 • Prin prezența la spectacolele și evenimentele Teatrului Alexandru Davila, spectatorul acceptă să fie filmat și/sau fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de teatru și permite utilizarea înregistrărilor foto/video/audio în scopuri promoționale.

 ÎN INCINTA TEATRULUI ALEXANDRU DAVILA SUNT STRICT INTERZISE URMĂTOARELE:

 • FOTOGRAFIEREA, FILMAREA SAU ÎNREGISTRAREA AUDIO A SPECTACOLELOR FĂRĂ UN ACORD PREALABIL din partea conducerii; reprezentanții Teatrului Alexandru Davila au dreptul să excludă din săli persoanele care încalcă aceste reguli;
 • FOLOSIREA TELEFOANELOR MOBILE, pe toată durata de desfășurare a spectacolului/evenimentului, pentru asigurarea confortului celorlalți spectatori și desfășurarea în condiții optime a respectivului spectacol/eveniment;
 • fumatul în interiorul Teatrului Alexandru Davila;
 • accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;
 • accesul animalelor în interiorul teatrului;
 • accesul în sala de spectacol cu orice tip de alimente, băuturi colorate sau carbogazoase, băuturi alcoolice;
 • accesul în incinta Teatrului Alexandru Davila cu lanterne laser, obiecte contondente sau ascuțite, substanțe toxice, substanțe psihotrope sau arme; Teatrul Alexandru Davila îşi rezervă dreptul de a efectua controale de securitate la intrare, prin personal specializat;
 • aruncarea oricărui obiect în scenă sau în sală, săvârșirea acțiunilor care încalcă ordinea și periclitează desfășurarea evenimentelor;
 • comportamentul agresiv, limbajul vulgar și abuziv, amenințările, tonul ridicat față de ceilalți spectatori sau reprezentanți ai teatrului;
 • efectuarea actelor de comerț de orice tip sau distribuirea de materiale cu conținut informațional și/sau publicitar, fără acordul scris al conducerii.

Reprezentanții Teatrului de Alexandru Davila îşi rezervă dreptul de a interveni, în oricare din aceste situații, în scopul respectării celor de mai sus.

 MODIFICAREA PROGRAMULUI DE SPECTACOLE

 • În caz de îmbolnăvire a unui actor, caz fortuit sau în caz de forță majoră, Teatrul Alexandru Davila îşi rezervă dreptul de a face modificări în programul de spectacole, iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînnoite pentru o altă reprezentație.
 • Programul de spectacole al Teatrului Alexandru Davila poate face obiectul unor modificări, iar varianta actualizată a programului este disponibilă pe www.teatruldavila.ro
 • Today's visitors: 14
 • Total page views: 57,533
Sari la conținut