ETC - member

An Artistic Platform for Creation, Innovation and Collaboration

As the largest network of public theatres in Europe, the ETC has more than 40 European Member Theatres from over 20 countries, reflecting the diversity of Europe’s vibrant cultural sector. Founded in 1988, the ETC promotes European theatre as a vital platform for dialogue, democracy and interaction that responds to, reflects and engages with today’s diverse audiences and changing societies.

ETC fosters an inclusive notion of theatre that brings Europe’s social, linguistic and cultural heritage to audiences and communities in Europe and beyond. Powerful and professional ETC governance ensures that the network will thrive and grow, taking into consideration the latest trends and developments.

The ETC’s current four-year ENGAGE programme offers our members many opportunities and project possibilities. This comprehensive, groundbreaking programme is supported by the Creative Europe programme of the European Union.


O platformă artistică pentru creație, inovație și colaborare

Ca cea mai mare rețea de teatre publice din Europa, ETC are peste 40 de teatre europene membre  din peste 20 de țări, reflectând diversitatea sectorului cultural vibrant din Europa. Înființată în 1988, ETC promovează teatrul european ca o platformă vitală pentru dialog, democrație și interacțiune, care răspunde, reflectă și  încadrează publicul divers de astăzi și societățile în schimbare.

ETC promovează o noțiune incluzivă de teatru care aduce patrimoniul social, lingvistic și cultural al Europei către publicul și comunitățile din Europa și din afara ei. Gestionarea puternică și profesională a sistemului ETC asigură că rețeaua  va prospera și se va dezvolta, luând în considerare cele mai recente tendințe și evoluții.

Programul ENGAGE oferit de ETC, de 4 ani, oferă membrilor săi numeroase oportunități și posibilități de realizare a diferitelor proiecte. Acest program cuprinzător și revoluționar este susținut de programul Creative Europe al Uniunii Europene.